ประกันที่อยู่อาศัย


ประกันที่อยู่อาศัย 36/ ปกติแล้วบ้านเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่สุดของคุณ ดังนั้นการปกป้องคุ้มครองบ้านเป็นอย่างดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ เอเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ประสานงานกับบริษัทประกันหลายรายในด้านประกันที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน บริษัทต่างๆ มีการเสนอแผนประกันภัยหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยปกป้องบ้านและทรัพย์สินต่างๆ ในบ้านของคุณ และบางแห่งก็ยังให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกให้กับทั้งตัวคุณเองและคนที่คุณรักในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่ว่าบ้านของคุณจะอยู่ที่ใดก็ตามในประเทศไทย เราก็พร้อมช่วยปกป้องบ้านคุณทุกเมื่อ!

 
ประกันที่อยู่อาศัยในประเทศไทยมักเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินต่างๆ กรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่ให้ความคุ้มครองแบบระบุภัย แต่ก็ยังมีกรมธรรม์ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดเช่นกัน กรมธรรม์แบบระบุภัยเป็นแบบที่ใช้กันมากที่สุดเพราะให้ความคุ้มครองแบบครอบคลุมทั้งหมด ความคุ้มครองที่คุณจะได้รับจากกรมธรรม์แบบระบุภัยประกอบด้วย:

 • อัคคีภัย, ฟ้าผ่า และน้ำท่วม
 • ภัยธรรมชาติ (วาตภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น)
 • ค่าที่พักชั่วคราวกรณีที่ทรัพย์สิน /
  ได้รับความเสียหาย
 • ทรัพย์สินสูญหาย
 • กระจกเสียหาย
 • ไฟฟ้าลัดวงจร
 • การลักทรัพย์ การลักทรัพย์โดยมีอาวุธ
 • ค่าซ่อมเนื่องจากเหตุลักทรัพย์
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั่ว ประเทศไทย

 • ความคุ้มครองที่คุณจะได้รับจากกรมธรรม์ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด:

  ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดให้ความคุ้มครองแบบเดียวกับประกันแบบระบุภัยทุกประการ สิทธิประโยชน์หลักที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุและความคุ้มครองความรับผิดทั่วประเทศไทย