ประกันรถจักรยานยนต์


ในฐานะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น คุณก็อาจพบกับการบาดเจ็บได้ง่าย และความเสี่ยงในการถูกเฉี่ยวชนก็มีค่อนข้างสูง คุณจึงจำเป็นต้องแน่ใจว่า หากมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณหรือบุคคลอื่นขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ คุณจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ ประกันภัยนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทยเพราะยังมีการละเมิดกฎจราจรกันอยู่บ่อยครั้งเช่นเดียวกับในหลายประเทศ เอเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ร่วมงานกับบริษัทประกันหลายแห่งในด้านประกันรถจักรยานยนต์ เรามีกรมธรรม์ประกันภัยหลากหลายรูปแบบที่เหมาะกับความต้องการและงบประมาณของคุณสำหรับรถจักรยานยนต์ทุกแบบ ทุกรุ่น หรือทุกอายุการใช้งาน

 

ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1 ประกอบด้วย

  • การบาดเจ็บต่อร่างกายหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • การเสี่ยงภัยทุกชนิดรวมถึงการเฉี่ยวชน เหตุระเบิด ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
  • อัคคีภัยและโจรกรรม
  • สิทธิประโยชน์อุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
  • การประกันตัว