Autoverzekering | Veel gestelde vragen


CPTL verzekering: deze verzekering is verplicht voor ieder motorvoertuig in Thailand. De CTPL (Compulsory Third Party Liability) dekt alleen lichamelijk letsel en overlijden en voor relatief lage bedragen. Zaakschade is niet gedekt. De CTPL is de enige verplichte verzekering in Thailand. Alle verdere onderstaande verzekeringsopties zijn vrijwillig. Zelfs als men 1 van onderstaande opties heeft, is de CTPL nog steeds nodig. De vrijwillige verzekering gaat verder dekken als de limieten van de CTPL zijn bereikt.
• First Class verzekering: beter bekend als de ‘All Risks’ of ‘WA volledig Casco’ verzekering. De First Class-verzekering biedt uitgebreide dekking voor uw eigen voertuig en omvat zaakschade, brand, diefstal, lichamelijk letsel of overlijden voor derden, dekking voor de bestuurder en passagiers van het voertuig plus borgtocht.
• 3rd Class verzekering: deze verzekering dekt schade aan eigendommen van derden, lichamelijk letsel en overlijden. Daarnaast is er dekking voor medische kosten voor zowel de bestuurder als de passagiers van het voertuig en de borgtocht. Schade aan uw eigen voertuig wordt niet gedekt onder een 3e klas verzekering.
• 3+1 verzekering: dit type polis dekt hetzelfde als een 3e klas polis alsmede schade aan uw eigen voertuig, maar alleen als het ongeval is veroorzaakt door een aanrijding met een ander motorvoertuig en de identiteit van de tegenpartij bekend is. Als uw auto bijvoorbeeld geparkeerd staat en bij terugkomst ziet u schade zonder dat er een briefje is achtergelaten, dan is dit niet gedekt. Als u tegen een boom rijdt, is de schade aan uw auto niet gedekt.
• 2+1: deze verzekering dekt hetzelfde als de 3+1 verzekering, maar dekt ook brand en/of diefstal van uw eigen voertuig.

Velen van ons zijn gewend om First Class-verzekeringen te laten vallen en naar een lager niveau over te schakelen als het voertuig ouder wordt - vooral als u 'denkt' dat u een goede chauffeur bent! In Thailand is het echter raadzaam om uw First Class-verzekering zo lang mogelijk aan te houden. In de meeste westerse landen kunt u ervan uitgaan dat andere weggebruikers verzekerd zijn, terwijl dit in Thailand niet het geval is.

Zelfs als uw voertuig beschadigd is en de andere partij schuldig is, kan het toch zo zijn dat u de schade alsnog moet dragen namelijk als de andere partij geen verzekering of geld heeft om de schade te voldoen. Als u een First Class-verzekering heeft, vergoedt uw maatschappij uw schade en claimt dit vervolgens terug op de andere partij. Tegenwoordig is het mogelijk om een First-Class verzekering af te sluiten tot een auto 20 jaar oud is.

Op elke First Class-polis vindt u in de middelste kolom de verzekeringswaarde van uw auto. Dit is het bedrag dat u ontvangt als uw voertuig total loss is door een ongeval, brand of diefstal. Het verzekerde bedrag op de polis zal lager zijn dan de werkelijke marktwaarde van het voertuig. In Thailand is het voertuig gedekt voor maximaal 80 tot 85% van de huidige waarde. De reden hiervoor is dat het genoemde bedrag gedurende het gehele verzekeringsjaar door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Op dag 365 zal de werkelijke waarde van uw auto lager zijn dan op de eerste dag van de polis, daarom dekken de verzekeringsmaatschappijen maximaal 80 tot 85%.

Normaal gesproken krijgt u geen vervangauto. U kunt echter ‘Loss of Use’ wel zelf claimen bij de verzekeringsmaatschappij van de wederpartij (ervan uitgaande dat de wederpartij schuld had en verzekerd is). Voor een sedan is het compensatiebedrag 500 Baht/dag terwijl uw voertuig in reparatie is. Indien de wederpartij niet verzekerd is, kunt u toch gebruiksderving direct bij hem/haar claimen. Als hij/zij echter niet kan of wil betalen, is de enige manier om dit op te lossen een gang naar de rechter.

Er zijn in Thailand 2 soorten polissen verkrijgbaar:

1. Een polis op basis van dealer garage. Hiermee kunt u uw voertuig voor reparatie naar de officiële dealer brengen. Een polis op basis van dealer garage kan in het algemeen worden afgesloten tot de auto 5 jaar oud is. Dit soort polis is duurder dan een contract garagepolis maar wordt toch aanbevolen. Dealer garages gebruiken originele onderdelen, zijn sneller met reparaties dan contract garages en leveren meestal reparaties van betere kwaliteit.

2. Een polis op basis van contract garage. Bij dit soort polissen mag u de auto niet naar de officiële dealer brengen (tenzij u de meerkosten zelf betaalt). Elke verzekeringsmaatschappij heeft echter een breed netwerk van contract garages in Thailand. U ontvangt een uitgebreide lijst van contract garages om uit te kiezen. Een polis met contract garage is uiteraard goedkoper dan eentje met dealer garage.

De enige wettelijk verplichte verzekering is de CTPL. De jaarpremie voor een sedan bedraagt 645,21 Baht. Hoewel goedkoop, dekt deze verzekering alleen lichamelijk letsel/overlijden en zijn de limieten laag. Zaakschade is niet gedekt. Alle andere verzekeringsopties, d.w.z. de First Class, 2e en 3e klasse en 2+1 verzekering zijn niet verplicht. Hoewel u geen boete krijgt, is het niet aan te raden om alleen met de CTPL rond te rijden. Ieder jaar bij het betalen van de wegenbelasting wordt gecontroleerd of u een geldige CTPL heeft.

Ja, de normale NCB-structuur is als volgt:
Na 1 jaar 20 %
Na 2 jaar 30 %
Na 3 jaar 40 %
Na 4 jaar 50 %

Noot 1: de NCB wordt alleen berekend over de basispremie. De verzekeringspremie is gebaseerd op verschillende componenten, maar NCB wordt niet op elke component gedisconteerd. De uiteindelijke korting laat in het algemeen dan ook een lager percentage zien als hierboven genoemd.

Noot 2: vanuit ons thuisland zijn de meesten van ons gewend dat de NCB aan u als bestuurder is verbonden. In Thailand is de NCB verbonden aan het voertuig en niet aan de bestuurder. Als u een nieuwe auto koopt en u had 50% NCB op uw oude auto dan zult u waarschijnlijk het eerste jaar weer met 0% NCB moeten beginnen. Overdracht van de NCB van de ene auto naar de andere is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden.

1 Overstappen van dealergarage naar contractgarage.
2 Door een eigen risico te nemen. Een eigen risico van bijvoorbeeld 5.000 Baht hoeft alleen te worden betaald wanneer u zelf schuld heeft aan het ongeval.
3 Door een polis af te sluiten op basis van “Named Drivers”. Er kunnen maximaal 2 namen aan de polis worden toegevoegd. Als u uw auto uitleent aan iemand anders en er schade wordt veroorzaakt door de lener (wiens naam niet op de polis staat), is de auto nog steeds verzekerd, maar geldt er een eigen risico van 6.000 Baht (5k + 1k Baht).
4 Het plaatsen van een Dashcam kan resulteren in 5 tot 10% korting op uw jaarpremie.

Het kan zijn dat u een First Class polis heeft zonder eigen risico maar dat u bij schade toch 1.000 Baht moet betalen. Dit kan gebeuren als uw voertuig wordt beschadigd door een andere partij waarvan de identiteit niet bekend is. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin de wederpartij er vandoor gaat of wanneer u bij uw auto terugkeert, parkeerschade contsteert maar de veroorzaker geen briefje heeft achtergelaten. In dit soort situaties is de wettelijke regel dat u 1.000 Baht zelf moet betalen. Als u terugkeert naar uw geparkeerde voertuig en deze beschadigd aantreft, is het de moeite waard om te overwegen om bij de verzekeringsmaatschappij te melden dat u zelf een paaltje heeft geraakt. Als u de schade zelf heeft veroorzaakt hoeft u de 1.000 Baht namelijk niet te betalen.

Tot medio 2020 was het gebruikelijk om hoge dekkingsbedragen te zien bij overlijden van derden. Bedragen van 2.000.000 Baht per persoon waren gebruikelijk. In de praktijk werden deze hoge bedragen bijna nooit betaald. Het bedrag dat werd uitgekeerd bij overlijden was altijd het resultaat van onderhandelingen tussen de verzekeringsmaatschappij en de nabestaanden van het slachtoffer. Dit veranderde in 2020 toen de OIC (de Thaise verzekeringstoezichthouder) voorschreef dat de maatschappijen in dergelijke situaties het op de polis vermelde bedrag moeten betalen. Een gevolg hiervan was dat bijna alle maatschappijen hun verzekerde bedragen voor WA-dekking gingen verlagen. Tegenwoordig is 500.000 Baht per persoon de norm geworden. Tegen een kleine meerprijs is het vaak mogelijk om de dekking te vergroten. Dit wordt sterk aanbevolen aangezien 500.000 Baht iets te laag is.

Op elke polis ziet u niet alleen de dekking voor lichamelijk letsel/overlijden van een derde maar ook de dekking voor medische kosten van de bestuurder en passagiers van het voertuig. Voor de laatste is de dekking niet erg hoog (bijv. tot 100.000 Baht per persoon, waar de medische dekking van derden gewoonlijk ten minste 500.000 Baht is). Houd er rekening mee dat passagiers in het voertuig die geen directe gezinsleden zijn, worden gedekt door de hogere WA-dekking. U als bestuurder en uw directe gezinsleden vallen onder het lagere dekkingsbedrag.

Als iemand bij een auto-ongeluk om het leven komt of zo gewond raakt dat hij/zij 20 dagen of langer niet kan werken, wordt dat automatisch een strafbaar feit. Als dit gebeurt, moet de politie de zaak officieel voor de rechter brengen. Als de politie bang is voor vluchtgevaar kan zij besluiten u direct aan te houden. Wanneer dit gebeurt, komt iemand van de verzekeringsmaatschappij uw borg betalen. De Bail Bond-dekking is een beetje een theoretische dekking omdat het bijna nooit voorkomt.

Huurauto's moeten een speciale verhuurverzekering hebben. Veel kleinere verhuurbedrijven nemen dit niet serieus. Vraag daarom altijd of u een kopie van de verzekeringspolis kunt inzien. Let goed op wat er onderaan de polis staat. Als je een tekst ziet als "For private use only, not for hire/rent", dan weet u zeker dat het geen officiële verhuurverzekering is.

Het besturen van een huurauto zonder dat deze als huurauto verzekerd is, kan ernstige gevolgen hebben. De verzekeraar zal de dekking weigeren als ze erachter komen dat het voertuig is verhuurd. Als termen als 'For hire/rent' of 'Commercial Use' op de verzekeringspolis staan, is de huurauto goed verzekerd en hoeft u zich geen zorgen te maken dat u in de problemen komt.

Bij een ongeval kunt u het beste het alarmnummer van de verzekeringsmaatschappij bellen. De verzekeraar stuurt dan een 'surveyor' naar de plaats van het ongeval. De surveyor regelt het papierwerk, zorgt voor het wegslepen van het voertuig (indien nodig) en onderhoudt contact met de politie (die vaak geen Engels spreekt) en de wederpartij.

Belangrijk om te weten is dat bijna alle verzekeraars dit werk uitbesteden aan “Law Offices”. Als een ongeval wordt gemeld bij de Alarmcentrale van de verzekeraar, zullen zij een nabijgelegen Law Office selecteren en contact opnemen. De Law Office stuurt dan iemand naar de plaats van het ongeval. Ook al is deze extra hulp beter dan wat de meesten van ons uit ons thuisland gewend zijn, de hulp van de surveryor leidt vaak tot klachten. De meest voorkomende klachten hierover:

• De surveyor spreekt geen Engels. Dat is inderdaad heel gebruikelijk. Als er iets moet worden gecoördineerd, treedt de alarmcentrale van de verzekeringsmaatschappij meestal op als telefonische tolk.

• Het duurt lang voordat de surveyor arriveert. In drukke tijden, zeker met slecht weer waardoor er meer aanrijdingen tegelijk zijn, kan het zijn dat alle surveyors van een Law Office bezet zijn en kunnen de wachttijden oplopen tot een uur.

Als u een trekhaak wilt monteren en een aanhanger wilt trekken met uw auto, kunt u het beste controleren of uw verzekering nog dekking biedt bij het trekken van een aanhanger. Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen die niets dekken als er een aanhanger wordt getrokken. Ook niet als er schade aan de auto ontstaat.

Er zijn veel verzekeringsmaatschappijen die de verplichte verzekering aanbieden, inclusief de Transportation Offices. Veel mensen, ook zij die al een aanvullende vrijwillige polis hebben, kiezen ervoor om bij het betalen van de wegenbelasting de CTPL aan te schaffen. Geen probleem, want dekking en premie zijn overal hetzelfde. Het is echter beter om de verplichte verzekering af te sluiten bij dezelfde maatschappij als waar u de extra verzekering heeft (bijvoorbeeld First Class).

De reden hiervoor is dat de extra verzekering pas gaat dekken als de dekkingsgrenzen van de verplichte verzekering zijn bereikt. Stel dat iemand door een ongeval in het ziekenhuis wordt opgenomen en de rekening is 400.000 Baht. De eerste 80.000 Baht wordt betaald door de verplichte verzekering. Pas als die limiet is bereikt, treedt de extra verzekering in werking en blijft deze dekken (tot de polislimiet). Vanzelfsprekend kan het in dergelijke situaties ingewikkeld worden als u met 2 verschillende verzekeringsmaatschappijen te maken heeft. Wanneer u de verplichte bij dezelfde verzekeraar afsluit als waar u uw aanvullende verzekering heeft afgesloten, heeft u maar met die ene verzekeraar te maken.

Er is geen opzegtermijn. In Thailand geldt de volgende regel: niet betalen is niet verlengen. Dus als u niet wilt verlengen, betaalt u gewoon uw verlengingspremie niet. Het is mogelijk om uw polis vóór de verlengingsdatum op te zeggen, bijvoorbeeld wanneer u uw voertuig heeft verkocht. In dat geval vergoedt de verzekeraar u dan volgens het vergoedingsschema in de algemene voorwaarden. Dit is niet pro rata maar ongeveer 75% van de resterende looptijd.

Als u een First Class verzekering heeft en bijvoorbeeld ratten bijten de electriciteitskabels kapot, dan is dat gedekt. Als u een eigen risico heeft dient u wel het eigen risico te betalen.

Helaas langer dan we vanuit westerse landen gewend zijn. Dit komt vooral door een andere manier (ofwel het ontbreken) van plannen. Daarnaast is het in bepaalde periodes gewoon een stuk drukker (denk aan het regenseizoen). Levering van onderdelen kan ook langer duren. Als uw voertuig rijdbaar is, spreek dan met de garage af dat de auto pas wordt binnengebracht als alle onderdelen zijn afgeleverd en ze tijd hebben om direct te beginnen met repareren.

Het voertuig wordt total loss verklaard als de reparatiekosten hoger zijn dan 70% van de verzekerde waarde vermeld op uw polis. Is uw voertuig total loss verklaart dan ontvangt u het bedrag zoals vermeld op de polis. Het autowrak wordt dan eigendom van de verzekeringsmaatschappij.

Accessoires zijn bij een First Class-verzekering meestal inbegrepen tot 20.000 Baht. Als u dure accessoires heeft dient u deze apart aan te geven om ze te laten verzekeren.