Autoverzekering


Chaotisch verkeer, andere verkeersregels en vaak onvoorspelbare weggebruikers maken het hebben van een goede autoverzekering in Thailand uiterst belangrijk. Hoe goed, hoe vaak en welke afstanden u zelf ook rijdt, er komt statistisch gezien een keer een moment dat u een beroep zult moeten doen op de uw autoverzekering. Wanneer u te maken krijgt met een ongeval, is het een geruststellende gedachte dat slechts 1 telefoontje genoeg is om te kunnen rekenen op de service en back-up van een professionele verzekeringsmaatschappij. Een maatschappij die zowel op het moment zelf als in de verdere schadeafhandeling snel en efficiënt voor u werkt. Welke autoverzekering het beste is voor uw persoonlijke situatie is uiteraard afhankelijk van meerdere factoren zoals de leeftijd en waarde van de auto, maar ook van de vraag hoe goed u verzekerd wilt zijn.

 

Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende typen autoverzekeringen in Thailand: ​

  • Compulsory (CTPL): een door de overheid verplicht gestelde verzekering voor ieder motorvoertuig. Deze dekt alleen lichamelijk letsel of overlijden (lage dekkingen). Zaakschade is totaal niet gedekt. De Compulsory heeft u altijd nodig, naast één van onderstaande verzekeringen.
  • First Class verzekering: Deze staat beter bekend als de All-risk of Full Cascoverzekering. Een First Class verzekering biedt uitgebreide dekkingen voor uw eigen auto inclusief o.a. zaakschade, lichamelijk letsel of overlijden, ongevallendekking, dekking voor medische onkosten voor de bestuurder en passagiers, brand, diefstal en borgtocht.
  • Third Class verzekering: Deze is te vergelijken met de Nederlandse WA-verzekering. Deze dekt schade aan eigendommen en medische kosten van derden. Daarnaast is er ook dekking voor medische onkosten voor de eigen inzittenden plus bailbond (borgtocht).
  • 3+1: dekt hetzelfde als 3rd class, maar tevens is schade aan de eigen auto gedekt. Deze verzekering dekt niet als u een eenzijdig ongeval heeft of als de identiteit van de andere motorvoertuig niet bekend zijn.
  • 2+1: deze verzekering dekt hetzelfde als de 3+1 verzekering echter hierbij is ook brand en/of diefstal van uw eigen auto gedekt.