ประกันการเดินทาง (เชงเก้น)


กรณีเดินทางไปต่างประเทศ คุณต้องสามารถจัดการและชำระค่ารักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือเหตุฉุกเฉินอื่นใด ประกันการเดินทางช่วยให้นักท่องเที่ยวจัดการกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นขณะท่องเที่ยวได้โดยให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้เดินทางได้โดยไร้กังวล

เราอยากแนะนำกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy และ LUMA Schengen

 

แผนประกันภัย MSIG Travel Easy

แผนประกันภัย MSIG Travel Easy อาจใช้กับการเดินทางไปยังประเทศอื่นทั่วโลกหรือภายในทวีปเอเชียหรือใช้ในการขอวีซ่าเชงเก้น แผนประกันภัยทั้งหมดของ MSIG เป็นที่ยอมรับในประเทศกลุ่มเชงเก้นและใช้ได้กับพลเมืองทุกสัญชาติ

ประเด็นสำคัญที่ควรทราบได้แก่

 • ใช้ได้กับบุคคลอายุตั้งแต่ 1 ขวบถึง 80 ปี
 • อัตราเบี้ยประกันเท่ากันสำหรับทุกช่วงอายุ
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอยู่ในระดับ 2.000.000-5.000.000 บาท (ขึ้นอยู่กับอายุ)
 • ได้รับการยอมรับจากสถานทูตทั่วโลกในการยื่นขอวีซ่าประเทศเชงเก้น
 • ไม่มีความรับผิดส่วนแรกและไม่มีระยะเวลารอคอย
 • ไม่มีการเรียกเก็บเงินโดยตรงยกเว้นไม่มีการประสานงานกับผู้รับประกันหรือบริษัทผู้ให้บริการที่กำหนดไว้
 • กรณีสมัครรับบริการออนไลน์ จะออกหนังสือรับรองการประกันภัยให้กับคุณทันทีผ่านอีเมล
 • โปรดเก็บหลักฐานทั้งหมดเพื่อประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมของคุณ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบอร์ดดิ้งพาส ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และ/หรือหลักฐานการชำระเงินอื่น และกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล: ใบรับรองแพทย์ และ/หรือแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและประทับตรารับรองแล้ว (ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)

โปรดทราบว่า ความคุ้มครองนี้ไม่รวมสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

/ สามารถซื้อประกันภัย MSIG Travel Easy ได้ง่ายๆ ที่นี่ (ชำระผ่านบัตรเครดิต / เพย์พอลเท่านั้น) รายละเอียดโบรชัวร์และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปมีดังนี้ here (credit card / PayPal payments only). For the Brochure and General Terms and Conditions:

1. Travel Easy Brochure.pdf 2 Travel Easy-General Conditions.pdf

2. Travel Easy-General Conditions.pdf

 

แผนประกันการเดินทาง LUMA Schengen Pass


แผนประกันการเดินทาง LUMA Schengen Pass สามารถใช้กับการเดินทางไปยังทวีปยุโรป กลุ่มประเทศเชงเก้น และสหราชอาณาจักร กรมธรรม์ของ LUMA มีการออกหนังสือรับรองประกันภัยภาคบังคับที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศเชงเก้น

ประเด็นสำคัญที่ควรทราบได้แก่

 • ใช้ได้กับบุคคลอายุตั้งแต่ 4 สัปดาห์ถึง 75 ปี
 • อัตราเบี้ยประกันเท่ากันสำหรับทุกช่วงอายุ
 • ใช้ได้กับพลเมืองทุกสัญชาติ
 • ความคุ้มครองอยู่ในระดับ 30.000-100.000 ยูโร
 • ได้รับการยอมรับจากสถานทูตทั่วโลกในการยื่นขอวีซ่าประเทศเชงเก้น
 • ไม่มีความรับผิดส่วนแรกและไม่มีระยะเวลารอคอย
 • ไม่มีการเรียกเก็บเงินโดยตรงยกเว้นไม่มีการประสานงานกับผู้รับประกันหรือบริษัทผู้ให้บริการที่กำหนดไว้
 • กรณีสมัครรับบริการออนไลน์ จะออกหนังสือรับรองการประกันภัยให้กับคุณทันทีผ่านอีเมล
 • โปรดเก็บหลักฐานทั้งหมดเพื่อประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมของคุณ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบอร์ดดิ้งพาส ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และ/หรือหลักฐานการชำระเงินอื่น และกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล: ใบรับรองแพทย์ และ/หรือแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและประทับตรารับรองแล้ว (ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) โปรดทราบว่า ความคุ้มครองนี้ไม่รวมสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

Please note pre-existing conditions are excluded from coverage.

สามารถซื้อประกันภัยได้ง่ายๆ ที่นี่ (ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ใช้เบราว์เซอร์กูเกิลโครม) here (credit card payments only, use GG Chrome as the browser)

For the Brochure and General Terms and Conditions:

1. LUMA Schengen Pass Brochure

2. LUMA Schengen Pass-General Conditions


กรณีที่ไม่มีบัตรเครดิต โปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดติดต่อไว้ และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ contact form