VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ZIEKTEKOSTENVERZEKERING


Het kiezen van de juiste ziektekostenverzekering kan een uitdagende taak zijn. Welk plan de beste optie is, hangt af van je persoonlijke omstandigheden zoals leeftijd, gezinssamenstelling, uw gezondheidstoestand en het beschikbare budget. AA Insurance Brokers kent de dekkingen en voor- en nadelen van ieder plan. Wij zullen u dan ook graag begeleiden bij het kiezen van de juiste verzekering, zodat je er zeker van kunt zijn dat je de beste polis voor je persoonlijke situatie krijgt.

In Thailand zijn er twee soorten verzekeringen:
1. Verzekeringen die bijna alles voor 100% dekken en
2. de zogenaamde gelimiteerde verzekeringen. De verzekeringen met gelimiteerde dekkingen zijn over het algemeen goedkoper, maar ze hebben wel limieten voor bijna alles. Bijvoorbeeld: Room and Board maximaal 4.000 Thaise Baht/dag. Bij dit soort polissen bestaat het risico dat je zelf alsnog een (groot) deel van de ziekenhuisrekening betaalt.

Inpatient is een term die wordt gebruikt in het geval dat je in het ziekenhuis wordt opgenomen. Outpatient is de zorg die je krijgt als je een arts bezoekt, medicatie krijgt en daarna weer naar huis gaat. Houd er rekening mee dat de definitie van inpatient tussen verzekeringsmaatschappijen kan verschillen, het betekent bijvoorbeeld niet altijd een overnachting. Zodra een ziekenhuisbed voor bepaalde tijd wordt toegewezen, kan het al gekwalificeerd worden als inpatient.

Het is altijd het beste om inclusief outpatient dekking te verzekeren. In het algemeen verzekeren mensen die in Thailand wonen zich echter alleen voor inpatient. Dit omdat outpatient behandeling niet duur is in Thailand. Het verschil in premie indien outpatient dekking wordt toegevoegd kan echter aanzienlijk zijn. Door u niet te verzekeren voor outpatient neemt u wel een risico. Het is niet duur als u één keer per jaar naar de dokter gaat voor iets kleins, maar het kan behoorlijk duur worden als u een chronische aandoening krijgt waarbij u de rest van uw leven medicijnen moet gebruiken. Als u alleen voor inpatient verzekert, is het belangrijk om altijd de dekking voor outpatient kankerbehandeling te controleren. Denk hierbij aan chemo- en radiptherapie. Dit kan erg kostbaar zijn. Bij veel polissen is outpatient kankerbehandeling altijd gedekt, ook als men enkel een inpatient plan heeft. Als dat niet het geval is, is het beter om outpatient dekking toe te voegen.

Waar u wel een polis kunt afsluiten met alleen inpatient dekking, is het niet mogelijk om een losstaande outpatient polis af te sluiten. De basis van ieder verzekeringsplan is een inpatient polis. U kunt extra modules aan het Inpatient Plan toevoegen zoals Outpatient, tandarts, oogarts, kraamzorg e.d.

Een periode die is vastgelegd in de verzekeringspolis voordat een selecte lijst van medische aandoeningen wordt gedekt door uw beoogde zorgverzekering. Zodra de vastgestelde wachttijd voorbij is en u geen klachten heeft gehad die verband houden met de aandoeningen waarvoor de wachttijd geldt, kan de verzekeringsmaatschappij geen claim meer weigeren op basis van de wachttijd.

Dit is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat de verzekering gaat betalen. Bijvoorbeeld: u heeft een eigen risico van USD 2.000 en uw ziekenhuisrekening is USD 10.000. U moet de eerste USD 2.000 betalen en uw verzekeraar dekt de resterende USD 8.000. Is het een jaarlijks eigen eisico, dan hoeft u dit maar 1 keer per polisjaar te betalen. Een andere mogelijkheid is een eigen risico per ziekte/ongeval. Als u zo'n Polis heeft, is het mogelijk dat u meerdere keren per jaar eigen risico moet betalen. Hoewel dit systeem er minder aantrekkelijk uitziet, kan het ook positief zijn als de behandeling doorgaat als een nieuw verzekeringsjaar ingaat. Dan hoeft u het niet opnieuw te betalen, waar dit bij een jaarlijks eigen risico wel zou moeten.

Ja, elk jaar wanneer de polis moet worden verlengd, kunt u uw eigen risico wijzigen. Als u uw eigen risico verhoogt, wordt het risico voor de maatschappij Kleiner en zal er geen sprake zijn van het invullen van een nieuwe medische vragenlijst en/of het ondergaan van een medisch onderzoek. Het verlagen van uw eigen risico betekent een hoger risico voor de maatschappij. Het wordt dan ook gezien als een upgrade. Wanneer u een verzekeringsplan opwaardeert, is het gebruikelijk dat de maatschappijen om een nieuwe medische vragenlijst vragen. Mocht u na de start van de polis en vóór uw upgrade een nieuwe medische aandoening ontwikkeld hebben, dan bestaat de kans dat dit resulteert in een uitsluiting in uw nieuwe plan.

Dit is een vast bedrag of een percentage dat door een verzekerde wordt betaald voor gedekte behandelingen. Verzekeraars bieden deze mogelijkheid om de premie te verlagen. Dat kan een vast bedrag per behandeling zijn of een vast percentage van de rekening. Meestal moet u dit betalen op het moment van service.

Elke medische aandoening waarbij een arts u heeft gediagnosticeerd voordat uw verzekering van kracht werd, kan worden bestempeld als een reeds bestaande aandoening. Houd er rekening mee dat als u besluit van verzekeraar te veranderen, de nieuwe verzekeringsmaatschappij eventuele medische aandoeningen die u heeft laten behandelen terwijl u bij de vorige verzekeraar verzekerd was, kan uitsluiten. Reeds bestaande omstandigheden leiden tot een hoger risico voor de verzekeraar en kunnen daarom leiden tot een uitsluiting of verhoging van de premie.

Reeds bestaande aandoeningen zijn vaak uitgesloten maar kunnen soms worden gedekt. Dit is afhankelijk van meerdere factoren zoals:
1) Wat voor soort reeds bestaande aandoening is het?
2) Hoe lang geleden heeft het gespeeld?
3) Wordt u nog behandeld of is de medische behandeling al afgelopen?
Het hangt echt af van de ernst van de medische aandoening en de toekomstige risico's voor de verzekeringsmaatschappij hoe zij ermee zullen omgaan. Omdat dit van geval tot geval moet worden bekeken, is er geen echt standaard antwoord. Wij raden u aan contact op te nemen met een van onze zorgverzekeringsspecialisten, zij helpen u graag de mogelijkheden te bekijken.

In de meeste gevallen is dit een nee, maar er zijn altijd uitzonderingen. Een uitsluiting of premieverhoging wordt door de verzekeraar voorgesteld als de verzekerde een hoger risico vormt. Een hoog BMI bijvoorbeeld kan leiden tot een verhoging van de premie. Als de verzekerde in de komende jaren kan aantonen dat hij/zij geen hoog BMI meer heeft, kan de premieverhoging worden kwijtgescholden.

Als u een nieuw plan aanvraagt op basis van Full Medical Underwriting, moet u een uitgebreide medische vragenlijst invullen met vragen over uw medische geschiedenis en huidige status. De medische vragenlijst kan levenslang of een bepaald aantal jaren teruggaan. Een FMU-aanvraag geeft de verzekeraar een goed inzicht in de medische toestand van een cliënt en op basis daarvan bepaalt de verzekeraar de dekkingsvoorwaarden. U kunt worden geaccepteerd met of zonder medische uitsluitingen en met of zonder premieverhoging. Met een FMU-aanvraag weet u vanaf het begin waarvoor u verzekerd bent.

Als u een nieuwe polis aanvraagt, kunt u kiezen voor een Moratoriumaanvraag. Deze manier van aanvragen wordt meestal gekozen door mensen met een medische voorgeschiedenis en die een uitsluiting willen voorkomen. Het aanvraagformulier bevat geen of zeer weinig medische vragen. Een typisch voorbeeld van een moratoriumplan is geen dekking voor medische aandoeningen die u heeft gehad in de laatste twee jaar (meestal vijf jaar voor hart- of kankeraandoeningen) vóór de start van de polis. U bent wel gedekt voor deze aandoeningen als u na twee jaar ononderbroken dekking bij een verzekeraar (vijf jaar voor hart- of kankeraandoeningen) geen klachten, behandeling, consulten, medicatie etc. heeft ervaren. Deze tijd staat bekend als de ‘Moratoriumwachtperiode’. Persoonlijk zijn wij bij AA geen voorstander van moratoriumaanvragen, aangezien de verzekeraar elke keer dat u een claim indient eerst naar uw medische geschiedenis zal kijken en om informatie kan vragen aan uw ziekenhuis of huisarts. Dit vertraagt het proces en als gevolg daarvan dient u rekening te houden met wachttijden voor niet-dringende operaties.

Ja, de zorgpremies gaan omhoog vanwege de leeftijd en inflatie. Premies stijgen bij het ouder worden aangezien het risico voor de verzekeraar toeneemt. Afhankelijk van het plan kan dit elk jaar een klein percentage zijn of een grotere sprong in 5 jaarlijkse leeftijdsgroepen. Daarnaast stijgen de door de ziekenhuizen in rekening gebrachte kosten voor medische zorg (inflatie). Deze kostenstijging is vrij aanzienlijk, in Thailand is 8 tot 9% per jaar vrij gebruikelijk. Op een gegeven moment moeten de verzekeraars dus wel de premies verhogen. Een efficiënte verzekeraar zal god onderhandelen met de ziekenhuizen om de premiestijgingen zo laag mogelijk te houden.

Dit is afhankelijk van het gekozen plan. Sommige ziektekostenverzekeringen bieden volledige dekking in het buitenland, andere bieden slechts dekking gedurende een beperkte periode of bieden beperkte financiële dekking in het buitenland. Houd er rekening mee dat de zogenaamde 'low-cost'-plannen, die mogelijk voldoende dekking bieden voor Thailand, niet altijd voldoende dekking bieden voor behandeling in het buitenland. Als u weet dat u vaak buiten Thailand reist, laat het ons dan van tevoren weten zodat we een geschikte optie voor u kunnen selecteren. Ook met reisverzekeringen kunnen wij u van dienst zijn.

De maatschappijen waarmee wij samenwerken, zullen uw polis niet opzeggen vanwege claims. Het ergste dat kan gebeuren is een premieverhoging – bijvoorbeeld 25% - na een Jaar met een grote claim. Thaise verzekeraars werken meestal met een Bonus/Malus-systeem en dus de mogelijkheid om premies te verhogen. De Internationale Verzekeraars doen dit niet en ongeacht het aantal claims betaalt u altijd dezelfde premie als ieder ander van dezelfde leeftijd en hetzelfde plan.

Dit is afhankelijk van het soort polis dat u heeft. Er zijn 2 soorten beschikbaar. 1 Community Rated plans: Hierbij betaalt iedereen van dezelfde leeftijd en met hetzelfde plan dezelfde premie, ongeacht de claimgeschiedenis. De premie van een individueel zal nooit worden verhoogd op basis van claims. 2 Individually Rated Plans (ook wel experience rated plans genoemd): Hierbij kunnen de premies veranderen op basis van de claimgeschiedenis. Na een jaar zonder claims kunt u No Claim Bonus krijgen. Als u wel claimt, kan de verzekeraar uw premie op de eerstvolgende verlengingsdatum verhogen. Het maximale percentage waarmee de premie kan worden verhoogd, is afhankelijk van de maatschappij. Dit is iets om in gedachten te houden, aangezien er bedrijven zijn die tot 100 % kunnen verhogen. Hierdoor kan uw verzekering onbetaalbaar worden. Beide opties hebben hun voor- en nadelen. Het is niet fijn als uw premie na een claim wordt verhoogd. Aan de andere kant is het ook niet leuk om uw premie elk jaar te zien stijgen - wat gebeurt bij Community Rated Plans - vanwege de medische inflatie.

Niet als u FMU heeft aangevraagd (Full Medical Underwriting, dus inclusief medische vragenlijst). Het aanvraagformulier dat u bij aanvang van de verzekering heeft ingevuld, is het startpunt. Elke medische aandoening die u ontwikkelt na de start van de verzekering blijft gedekt en leidt niet tot een nieuwe uitsluiting.

Er zijn enkele maatschappijen die No Claim Bonus aanbieden. Het gaat hier dan om de Individually Rated Plans. Wanneer u geen beroep doet op de verzekering, ontvangt u een No Claim Bonus. Heeft u wel een claim dan verliest u niet alleen uw opgebouwde No Claim Bonus maar bestaat de kans dat de premie extra wordt verhoogd. De Community Rated Plans (meestal de internationale verzekeraars) werken niet met een Bonus/Malus-systeem.

Ja, er zijn verzekeraars die de mogelijkheid tot maandbetalingen aanbieden. Sommigen doen dit zonder toeslag en bij anderen zult u hiervoor een kleine vergoeding moeten betalen. Als maandelijkse betalingen een must zijn, laat het ons dan vooraf weten.

Bij Thaise Verzekeraars kunt u tijdens het verzekeringsjaar altijd opzeggen. De maatschappij zal u vervolgens terugbetalen volgens het schema in de algemene voorwaarden. Dit is niet pro rato. Bij internationale verzekeraars hangt het af van de maatschappij. Sommige staan het toe en betalen pro-rato terug. Bij andere maatschappijen is tussentijds opzeggen alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld terugverhuizen naar uw moederland)

Dit is afhankelijk van de buitenlanddekking van uw polis. De meeste mensen die in Thailand wonen, sluiten enkel een inpatientverzekering af. Begrijpelijk aangezien outpatient doktersbezoeken vrij goedkoop zijn in Thailand. In het buitenland kunnen de kosten voor poliklinische behandeling behoorlijk hoog zijn. Een reisverzekering kan dit oplossen, aangezien deze dekking biedt voor outpatient behandelingen (indien het niet gaat om reeds bestaande aandoeningen).

Ja, bij een ziekenhuisopname betaalt de verzekeraar in het algemeen rechtstreeks aan het ziekenhuis. Voor outpatient behandeling hangt het ervan af of de maatschappij hiervoor een contract heeft met het betreffende ziekenhuis. Het is in Thailand het beste om niet naar overheids-/staatsziekenhuizen te gaan. Deze ziekenhuizen hebben geen personeel om met verzekeirngsmaatschappijen te communiceren. Als u naar een staatsziekenhuis gaat, moet u eerst betalen en naderhand terugclaimen.

Dit is afhankelijk van de maatschappij. Thaise verzekeraars werken meestal met contractziekenhuizen. Als u naar een contractziekenhuis gaat, betaalt de maatschappij het ziekenhuis rechtstreeks. Elke Thaise verzekeraar heeft een uitgebreide lijst met contractziekenhuizen zodat er altijd 1 of meer bij jou in de buurt zijn. De internationale verzekeraars werken meestal niet met contractziekenhuizen; je bent vrij om te gaan en staan waar je wilt.

Er zijn 2 mogelijkheden als het gaat om een ziekenhuisopname:
1 Een spoedopname
In dat geval kunt u uw verzekeringspasje afgeven aan het ziekenhuispersoneel. Het ziekenhuispersoneel zal contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij om informatie uit te wisselen en om de directe betaling te regelen. Houd er rekening mee dat dit proces altijd tijd kost. In afwachting van de goedkeuring van de verzekeraar kan het Ziekenhuis u om een aanbetaling vragen als zij al willen gaan behandelen.
2 Een opname voor niet-dringende omstandigheden.
Het begint bijna altijd met een poliklinisch doktersbezoek omdat u een klacht heeft. Als de dokter een operatie voorstelt en het is niet dringend, geef dan je verzekeringskaart aan de dokter en vraag hem om toestemming vooraf aan te vragen bij de maatschappij. Dit proces kan enkele dagen duren. Zodra de betalingsgarantie door de verzekeraar is geplaatst, belt het ziekenhuis u voor het maken van een afspraak. Let op: als het niet spoedeisend is, verzoek dan altijd eerst aan de arts om vooraf toestemming aan te vragen. Als dit niet gebeurt, kunnen sommige maatschappijen een percentage van de rekening aftrekken dat u zelf moet betalen.

Vrijwel alle plannen kennen een maximale instapleeftijd. Tot je 75ste heb je nog genoeg keuze. Na 75 zullen nog maar een paar maatschappijen je accepteren. Dat zijn dan meestal de duurdere plannen. Het is daarom altijd beter om zo jong mogelijk in te stappen.

Ja, het is uiterst belangrijk dat u weet wat u koopt.

Ja. Zaken weglaten op de medische vragenlijst kan later grote problemen opleveren als de verzekeraar erachter komt. De verzekeraar heeft namelijk het recht om uw polis op te zeggen als de vragen niet eerlijk zijn beantwoord. De verzekeraar kan zelfs opzeggen als blijkt dat een aandoening niet is genoemd terwijl u wel bent opgenomen voor een totaal andere aandoening. Daarom is het het beste om eerlijk te zijn.

In principe zijn er 3 soorten verzekeringen in Thailand voor Thaise staatsburgers:
-De verzekering voor overheidspersoneel.
-De verzekering voor werknemers in de particuliere sector (Sociale Security)
-De Universal Health Scheme (ook wel 30 Baht-verzekering genoemd)
Dit betekent dat alle Thaise mensen bijna gratis naar de dokter of het ziekenhuis kunnen gaan. Voo rniet spoedeisende zaken, moet men dan naar het aangewezen overheidsziekenhuis. Naar andere overheidsziekenhuizen mag men alleen in geva van nood. Het budget voor de Universal Health Scheme is 3.360 baht per hoofd per jaar (2021). Voor dit budget mag men geen luxe of de meest geavanceerde medicatie verwachten. Als uw Thaise partner naar een privéziekenhuis wil, dient u een verzekering voor hem/haar af te sluiten.

Nee, of u nu rechtstreeks naar de verzekeraar gaat of uw verzekering via ons afsluit, de premies zijn gelijk. Sterker nog, door onze inkoopkracht is het zelfs mogelijk om bij ons lagere tarieven te krijgen. Daarnaast heeft u, als u rechtstreeks naar een verzekeringsmaatschappij gaat, maar 1 keuze. Wij kunnen u een breed scala aan plannen van alle verzekeringsmaatschappijen aanbieden en u heeft de mogelijkheid om opties te vergelijken. Een ander groot verschil is dat wij altijd voor u werken en niet voor de verzekeringsmaatschappij en u kunt volledig rekenen op onze Claim Support!