Huisverzekering


Een eigen huis vertegenwoordigt veelal uw kostbaarste bezit. Het is daarom belangrijk dat deze goed is beschermd. AA Insurance Brokers werkt samen met veel verschillende maatschappijen op het gebied van huis- en inboedel verzekeringen. Maatschappijen met een grote verscheidenheid aan plannen om uw huis en inboedel te beschermen. Sommige van deze plannen bieden zelfs een gratis WA verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) die in heel Thailand geldt voor u en uw gezin. Waar u ook woont in Thailand, wij staan voor u klaar om uw woning de bescherming te bieden die het verdient.

 
Huisverzekeringspolissen in Thailand bieden veelal dekking voor zowel het huis zelf als de inboedel. De meest bekende verzekering is een zogeheten ‘Named Perils’ verzekering (oftewel: genoemde risico’s) echter, ook All-Risks polissen zijn beschikbaar. De Named Peril verzekering wordt het vaakst gebruikt omdat de geboden dekkingen ruim voldoende zijn. De standaard risico’s die worden afgedekt onder een Named Peril huisverzekering zijn onder andere:

 • Brand, bliksem en waterlekkage
 • Natuurrampen (bv. storm, aardbevingen etc.)
 • Vervangende woonruimte bij schade (aan) of verlies van de woning
 • Glasschade
 • Kortsluiting
 • Inbraak, overval
 • Herstelschade na inbraak
 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Thailand breed

 • Welke dekkingen mag u verwachten van een All-Risks huisverzekering:

  Een All-Risks verzekering dekt alles wat ook een Named Peril verzekering dekt maar biedt als extra ook nog dekking voor accidental damage. Daarnaast is eigenlijk ieder risico gedekt, behalve als het is uitgesloten volgens de algemene voorwaarden.